Sånggestaltning

med Pia Olby

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

Pia Olby

Kursen ger professionella skådespelare möjlighet att arbeta med och utveckla sin egen vokala och musikaliska potential - och att utmana sig själva sångmässigt. Varje deltagare utgår från sig själv och sin individuella musikaliska förförståelse. På förmiddagarna arbetar gruppen med uppvärmning och andningsövningar, på eftermiddagen sjunger varje deltagare individuellt inför de andra - vilket innebär att en gemensam tillåtande atmosfär är helt avgörande.

Kursupplägg
10.00 - 12.00
Uppvärmning, andning, riktning, avspänning och tonbildning i kroppstonsbildningsteknik i Nadine Georges tradition.

12.00 - 13.00
Lunch

13.00 - 16.00
Master class ackompanjerad av pianisten Arne Tengstrand då deltagarna sjunger sånger enskilt med hela gruppen som publik.

Förberedelser
Varje deltagare ska förbereda två sånger och ta med noter på dem till kursen. Välj gärna sånger utanför din bekvämlighetszon. Vi ska prova, experimentera - inte leverera färdiga resultat.

Pia Olby är sångare, musiker och pedagog sedan slutet av 1970-talet och har mest arbetat som sångare inom musikgenrer där improvisation ingår som ett huvudsakligt begrepp såsom jazz och fri improvisation. Dessutom med mer textbaserad musik som litterär visa, cabaret och även medverkat som sjungande skådespelare i ett flertal uppsättningar på 1980- och 90-talen.

Pia undervisar i ämnet sång/sånggestaltning på Stockholms dramatiska högskola, där hon har ett lektorat i sånggestaltning samt på Musikhögskolan vid Örebro Universitet där hon undervisar i ämnet sång och sångdidaktik och har ett lektorat i Musikalisk gestaltning. Genom åren har hon också lett oräkneliga kurser i improvisation och sånggestaltning både i Sverige och internationellt.

Plats

Kulturfyren, Stockholm

Datum

27-29 maj OCH 1-3 juni

Sista ansökningsdag var 2020-05-04.