Röstteknik online för skådespelare

med Jan Cruseman

TeaterAlliansen och Kulturakademin öppnar för fler deltagare att ta del av Jan Crusemans kunskaper i röstteknik. Första delen av kursen sker online. Du kommer att kunna arbeta med dina övningar och ljudprover när på dygnet du vill och den  takt du själv önskar från december till början av mars.
Kursen innehåller fem delmoment online för att sedan avslutas med en träff under en och en halv dagar i Göteborg, då kursledare och deltagare lyssnar, diskuterar och analyserar.

Du kommer få all information om online-upplägget innehållande filmer, texter och övningar och kan på ett enkelt sätt arbeta med kursen i din dator eller motsvarande innan den fysiska workshopen/kursen tar vid. Under kursens gång får du löpande personlig feedback från kursledaren.

Syftet med kursen är att du ska få verktyg i att använda rösten, att upptäcka möjligheter och begränsningar. Du kommer att få utveckla din kunskap om hur röst, rörelse och tonläge påverkar resultatet. Målet är att du skall få kunskaper i att arbeta med din röst inom fler områden, till exempel ljudboksinläsningar.

Ansökan sker via Kulturakademin.

Jan Cruseman arbetar som projektledare på SR/Radioteatern och har varit ansvarig producent för P3 Teatern/Sommarlovsteatern. Han har arbetat mer än 35 år i branschen och har över 400 produktioner bakom sig som producent, ljudtekniker och mixare.

Plats

Online samt fysisk träff i Göteborg

Datum

Fysisk träff i Göteborg 2-3 mars 2020.

Sista ansökningsdag var 2019-11-26.