Rösten och Strindbergs dialoger – en workshop med Nadine George

Under de senaste 30 åren har Nadine George utvecklat en egen röstteknik. Tekniken bygger på att skådespelarna arbetar med det djupgående, vibrerande ljudet i kroppen som tekniskt redskap för att skapa förbindelse mellan ljud, känsla och ord i de övningar som kursdeltagarna arbetar med.
Undervisningen fokuserar på dagligt arbete med andnings- och röstövningar för deltagarna individuellt vid pianot och i grupp. Nadine arbetar med deltagarnas alla ljudkvaliteter, såväl hos kvinnor som män, och det sjungande, vibrerande ljudet i kroppen vars energi och kvalitet knyts direkt till deltagarnas arbete med körpartierna i Strindbergs texter.

Före kursstart får varje deltagare texter som ska repeteras in till första kurstillfället.

Nadine George är en internationellt erkänd röstlärare med över 30 års erfarenhet av att undervisa och hon är själv utbildad skådespelare. Efter att under 15 år arbetat med Roy Hart och hans teaterkompani, utvecklade hon sin egen teknik som vunnit mark hos professionella skådespelare, regissörer och talpedagoger i bl a England, Frankrike och de nordiska länderna. Nadines workshops och undervisning är mycket efterfrågad och hon håller bl a internationella workshops i London varje sommar. Läs mer på http://www.voicestudiointernational.com/

Undervisningen och konversationen med Nadine sker på engelska.


Plats

Teaterstudio Lederman, Stockholm

Datum

10-21 oktober 2016

Sista ansökningsdag var 2016-09-18.