Rösten och dialoger ur Tennesse Williams pjäsbibliotek – workshop med Nadine George

Under de senaste 30 åren har Nadine George utvecklat en egen, unik röstteknik. Den bygger på att skådespelarna arbetar med det djupgående, vibrerande ljudet i kroppen som tekniskt redskap för att skapa förbindelse mellan ljud, känsla och ord i de övningar som kursdeltagarna arbetar med.

Undervisningen fokuserar på arbete med andnings- och röstövningar för deltagarna individuellt vid pianot och i grupp. Nadine arbetar med deltagarnas alla ljudkvaliteter, såväl hos kvinnor som män, och det sjungande, vibrerande ljudet i kroppen vars energi och kvalitet knyts direkt till deltagarnas arbete med dialoger ur Tennesse Williams pjäser Linje Lusta och Katt på hett plåttak.

Före kursstart får varje deltagare texter som ska repeteras in till första kurstillfället.

Nadine George är en internationellt erkänd röstpedagog med över 30 års erfarenhet av att undervisa och hon är själv utbildad skådespelare. Efter att under 15 år arbetat med Roy Hart och hans teaterkompani, utvecklade hon sin egen teknik som vunnit mark hos professionella skådespelare, regissörer och talpedagoger i bl a England, Frankrike och de nordiska länderna. Nadines workshops och undervisning är mycket efterfrågad och hon håller bl a internationella workshops i London varje sommar. Läs mer på http://www.voicestudiointernational.com/

Undervisningen och konversationen med Nadine sker på engelska.

Plats

Stockholm

Datum

16-27 oktober

Sista ansökningsdag var 2017-09-24.