Rösten och den klassiska grekiska texten – workshop med Nadine George

Under de senaste 30 åren har Nadine George utvecklat en egen röstteknik. Den bygger på att skådespelarna arbetar med det djupgående, vibrerande ljudet i kroppen som tekniskt redskap för att skapa förbindelse mellan ljud, känsla och ord i övningarna som kursdeltagarna arbetar med.
Undervisningen fokuserar på arbete med andnings- och röstövningar för deltagarna individuellt vid pianot och i grupp. Nadine arbetar med varje deltagares alla ljudkvaliteter, såväl hos kvinnor som män, och det sjungande, vibrerande ljudet i kroppen vars energi och kvalitet knyts direkt till deltagarnas arbete med klassiska grekiska texter.

Före kursstart får varje deltagare texter som ska repeteras in till första kurstillfället.

Nadine George är en internationellt erkänd röstpedagog med över 30 års erfarenhet av att undervisa och hon är själv utbildad skådespelare. Efter att under 15 år arbetat med Roy Hart och hans teaterkompani, utvecklade hon sin egen teknik som vunnit mark hos professionella skådespelare, regissörer och talpedagoger i bl. a. Storbritannien, Frankrike och de nordiska länderna. Nadines workshops och undervisning är mycket efterfrågad och hon håller bl. a. internationella workshops i London varje sommar. Läs mer på http://www.voicestudiointernational.com/

Undervisningen och konversationen med Nadine sker på engelska.

Plats

Stockholm

Datum

9-13 oktober

Sista ansökningsdag var 2017-09-17.