Radioteater – fördjupningskurs med Ludvig Josephson

En två veckor lång fördjupningskurs, med Ludvig Josephson, för professionella skådespelare som tidigare gått kurs med Ludvig Josephson eller på annat sätt tillägnat sig en grundläggande kunskap om radioteater.

Gruppen ägnar de två fördjupningsveckorna åt att spela in två radiopjäser à cirka 20 minuter. Pjäserna är specialskrivna så att deltagarna får ungefär lika stora roller. Arbetet med båda pjäserna delas upp så att gruppen använder förmiddagen till inspelning av den ena pjäsen och eftermiddag till den andra växelvis. Alla kursdeltagare deltar som aktörer, rekvisitörer, assistenter eller åhörare vid samtliga inspelningspass.

Efter varje pass har gruppen, Ludvig och ljudteknikern ett gemensamt samtal med frågor och analys kring arbetsprocessen. Ljudteknikern och Ludvig klipper och ljudlägger materialet i anslutning till kurstillfällena. Alla är välkomna att sitta med även under arbetet med detta. Kursen avslutas med gemensam lyssning på och utvärdering av det inspelade materialet. Det ska understrykas att de färdiga föreställningarna aldrig kommer att offentliggöras, utan är tänkta enbart som övningsstycken.

Ludvig Josephson är utbildad vid Dramatiska Institutets radiolinje (1992-1994) och var under nitton år medarbetare vid Radioteatern i Sveriges Radios P1. Han har där regisserat ett femtiotal föreställningar samt även producerat, dramatiserat och skrivit manus.

OBS! Ange i fältet Meddelande i ansökan var och när du gick kurs i radioteater för Ludvig eller vilka erfarenheter av radioteater du har.

Plats

Stockholm
TeaterAlliansens lokaler, Nacka och Stockholms dramatiska högskola

Datum

13-24 februari (vardagar)

Sista ansökningsdag var 2017-01-29.