Neutralmask och clown

med Per Sörberg

Kurs Neutralmask och Clown Per Sörberg V2018 Luleå

Per Sörberg och deltagare på TeaterAlliansens clownkurs 2015

”Clownen har ingen historia och heller ingen framtid”, säger Per om sin undervisning. Den är här och nu och aldrig mer. Den är naiv och direkt i impulsen. Den visar mer än den döljer. När jag utgår från de tekniska principerna för neutralmask i relation till clown, väljer jag bort att arbeta med gestaltning och fokuserar på konstmässiga aspekter som är essentiella i all skådespelarkonst, som jag skulle kalla en grundläggande scenisk medvetenhet:

  • att vara närvarande
  • att följa impulser
  • att fokusera sin energi och vara öppen
  • att göra en sak i taget
  • att lyssna in och medvetet fullfölja förlopp
  • att kommunicera med känslor

Det finns en, av speldisciplinens flera regler, som jag lägger stor vikt vid: misstagsregeln. Den går ut på att ta till vara det icke-perfekta. Det betyder att när skådespelaren gör det som inte är planerat och fullföljer impulsen som ett medvetet sceniskt val, skapas ett djupt personligt uttryck. Det som är ’dåligt’ är det mest intressanta. I förlängningen blir det ett sätt att göra teater av sina tillkortakommanden, vilket för mig är grunden till all humor och all scenkonst som vill kommunicera med sin samtid – se människan. Förloraren är vinnaren. Däri ligger clownens essens.”

Per Sörberg är clown, skådespelare och adjunkt vid Stockholms konstnärliga högskola. Han introducerades till arbete med mask av den franske skådespelaren och pedagogen Mario Gonzalez, tidigare elev till Jacques Lecoq (1921-1999), grundare av L’École Internationale de Théâthre de Jacques Lecoq i Paris.

Ansökan via mejl till christina.degerstrom@teatercentrum.se. Vänligen ange namn, könsidentitet, födelseår, postadress och mobilnummer i ansökan.

Workshopen är ett samarbete mellan TeaterAlliansen och Teatercentrum Norra och erbjuds anställda vid TeaterAlliansen och medlemmar eller nätverkare till Teatercentrum i norra regionen. Övriga deltar i mån av plats.

Plats

Luleå

Datum

16-18 april 2018

Sista ansökningsdag var 2018-04-01.