Musikutbildning, genre, genus och #metoo – hur hänger det ihop?

med Carina Borgström Källén

Kurs på TeaterAlliansen

Carina Borgström Källén

Föreläsningen hölls i en kortare version förra året under en dag på temat normkritik i Göteborg. Den blev mycket uppskattad och nu har Teater- Dans- och Musikalliansen bjudit in Carina Borgström Källén till Stockholm för att i spåren av #metoo föreläsa och diskutera  kring genus-, genre- och jämställdhetsstrukturer inom musikområdet. Carinas forskning ligger inom musikområdet, men är relevant och applicerbar på hela scenkonstområdet.

Carina kommer först att göra en kort inledning kring musikutövande, genre och genus generellt. Vad säger forskning på området? Hur kan vi förstå könsstereotypa uttryck inom musikområdet? Hon kommer också att knyta an till genusrelaterad forskning inom andra konstarter. Därefter kommer hon att berätta om sin egen forskning som främst behandlar genusproblematik på musikutbildningar.

I pausen bjuder vi på kaffe och något till det.

Carina Borgström Källén är filosofie doktor och universitetslektor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Hon har även en musiklärar- och en musikerexamen i bagaget. Intresset för att förstå sambanden mellan musik och genus väcktes när Carina arbetade som frilansmusiker inom flera genrer och i olika konstellationer. Som lärare i kulturskolan, på estetiska programmet och på lärarutbildningen vidgades intresset för genusfrågor till att också innefatta ett pedagogiskt perspektiv.

Anmälan via den här länken.

Plats

Stockholm

Datum

10 april 2018

Sista ansökningsdag var 2018-04-03.