Mod, kommunikation och presentation

Imor Hermann
Foto: Elias Holm

Kursbeskrivning

"Det handlar inte om att sälja sig själv, det handlar om att presentera sig och vad man kan."
Imor Hermann

Syfte:
Att som yrkesverksam skådespelare presentera sig själv och sitt kunnande handlar ofta om mod. Att ha modet att summera ett ibland långt yrkesliv på några få minuter. Men också modet att hitta formen till att på rätt sätt kommunicera och presentera sitt kunnande och konstnärskap för en presumtiv arbetsgivare så att det enkelt framkommer vem man är som yrkesperson och vad man har för erfarenhet och färdigheter att erbjuda.

Mål:
Att genom enkla men konkreta presentationsövningar hitta adekvata sätt att förbereda och formulera sig inför ett möte med en regissör, teaterchef, producent eller castingdirector. Men också ta reda på hur vi hittar vägar att nå presumtiva uppdrags- och arbetsgivare.

Hur formulerar vi bäst brev och cv:n till de yrkespersoner vi vill nå?
Hur fungerar en egen hemsida?
Vilket är behovet av att ha en egen agent?

Vi kommer att arbeta under fyra intensiva dagar med hemuppgifter inför varje dag som en obligatorisk del av kursens upplägg. Deltagarna har möjlighet att ta med laptop med CV, foton, showreel eller annat presentationsmaterial för feedback från Imor.
OBS! Kursupplägget bygger på att deltagarna kan närvara alla dagar och även har möjlighet att avsätta tid till självständigt arbete på kvällarna.

Imor Hermann är teaterregissör, castingdirector och legitimerad psykoterapeut.
Efter ett långt yrkesliv inom filmen och nästan sex år på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm som casting director, delar han numera sin tid mellan casting och pedagogik samt som psykoterapeut på egen mottagning i Stockholm. Imor har under många år gett kursen Mod, Kommunikation och Presentation på bland annat Teaterhögskolorna i Stockholm och i Luleå, på Kulturakademin och Teater- och Dansalliansen.

Antal platser: 12
Kursen görs i samarbete med Dansalliansen och Musikalliansen d.v.s. både skådespelare, musiker och dansare kommer antas till kursen.

Plats

TeaterAlliansens kurslokal, Kvarnholmsvägen 56, NACKA

Datum

27-30 september (tisdag-fredag)

Sista ansökningsdag var 2022-09-04.