Ledarskap för scenkonstregissörer

Vad krävs av ett samtida ledarskap inom scenkonsten? Hur kan jag som regissör fortsätta utveckla och fördjupa mitt ledarskap och vilket ansvar har jag i rollen?

TeaterAlliansen erbjuder i samverkan med Svensk Scenkonst, Fackförbundet Scen & Film och Trygghetsrådet TRS en utbildning som riktar sig till verksamma scenkonstregissörer med drivkraft att utveckla det egna ledarskapet, samt höja sin kompetens kring scenkonstinstitutionens uppdrag och kring arbetsmiljö och ansvarsfördelning i en större producerande scenkonstverksamhet.

 

Utbildningens fokusområden

Som konstnärlig arbetsledare i tidsbegränsade projekt och med ständigt nya gruppsammansättningar står scenkonstregissören inför ett komplext ledarskapsuppdrag. Under ledning av erfarna handledare och föreläsare skapas fördjupad förståelse kring ledning av arbetsgrupper och individer i kreativa processer. Tillsammans med utbildningsledaren kommer kursens deltagare få möjlighet att arbeta med det personliga ledarskapet genom självkännedom, konflikthantering och medarbetarskap i ett skräddarsytt upplägg för scenkonstregissörer.

Ett viktigt spår genom kursen är även regissörens roll i arbetsmiljöarbetet utifrån inkludering och förebyggande av trakasserier och diskriminering. Genom möten med inbjudna representanter för branschens parter och uppdragsgivare, däribland Kulturrådet, Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen och Film, får deltagarna möjlighet att samtala om och reflektera kring rollens ansvar, mandat och strukturer för samarbete.

 

Omfattning

Utbildningen genomförs i Stockholm med start hösten 2022. Upplägget består av tre utbildningsträffar om två dagar, samt en återträff efter sex månader. Träffarna är förlagda sön – mån.

1) Träff 1: 4 – 5 september 2022, Internat (inkl. övernattning)

2) Träff 2: 23 – 24 oktober 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

3) Träff 3: 20 – 21 november 2022, Heldagskonferenser (centrala Stockholm)

4) Återträff: preliminärt måndagen den 8 maj 2023, Heldagskonferens (centrala Stockholm)

 

Pedagogik

Kursens olika block vävs samman av en utbildningsledare med mångårig erfarenhet av att arbeta med och handleda ledare och arbetsgrupper från olika branscher. I utbildningen varvas föreläsningar och teoretiska block med praktiska övningar som tar vara på gruppens egna erfarenheter.

Vår utbildningsledare Barbara Gamper är legitimerad psykolog med fördjupning inom personlighetsdiagnostik och traumabehandling, liksom olika metoder för att stötta utveckling inom organisationer. Barbara har över 15 års erfarenhet av arbete med ledarskapsutveckling, som medarbetare och chef på internationellt konsultföretag med uppdrag i Norden, Ryssland, Ukraina och USA och sedan som konsult och partner inom LEAP AB som erbjuder tjänster för organisationer inom bland annat grupputveckling, grupphandledning och ledarskapscoachning.

Antagning / Vem kan söka?

Ett krav för att söka kursen är att du fullt ut fysiskt kan delta i samtliga kursdagar, samt avsätta tid för mindre hemuppgifter mellan träffarna. En dynamisk gruppsammansättning deltagarnas kommer att eftersträvas, då delar av kursens innehåll utformas utifrån deltagarnas egna erfarenheter. Urval genomförs av TeaterAlliansen i samråd med utbildningsledaren.

Antal platser: 12

 

Utbildningen riktar sig till dig som:

1) Är etablerad och professionellt yrkesverksam frilansande regissör inom scenkonstområdet

2) Har flerårig dokumenterad yrkeserfarenhet av arbete som regissör från scenkonstinstitution eller annan större producerande scenkonstverksamhet

3) Har ett intresse av att utveckla din kunskap kring:

- Organisationers och arbetsgruppers processer, arbetsledarskap, konflikthantering och metoder för trygghet och medbestämmande

- Arbetsmiljö och likabehandling – juridiskt och i praktiken

- Regissörens roll i förhållande till scenkonstorganisationens uppdrag och arbetssätt

Meriterande:

* Internationell/flerspråkig erfarenhet

* Andra erfarenheter av ledarskapsuppdrag inom scen-, film- eller kulturområdet

 

Kostnader

Utbildningen bekostas av TeaterAlliansen, vilket inkluderar kost och logi vid kick-off (träff 1 4-5 september), samt logi (1 natt per utbildningstillfälle) för deltagare från annan ort än Stockholm. Kursdeltagaren står själv för resekostnader, samt andra ev. utgifter i samband med kursen. Ingen ersättning utgår för avsatt tid.

Är du medlem i Fackförbundet Scen & Film? Då kan du söka stipendium för resekostnader i samband med utbildningen. Skicka din ansökan till info@scenochfilm.se och skriv Elg-Lundberg fond i rubriken.

Så ansöker du

Anmälan sker via TeaterAlliansens kurssida genom att bifoga ditt CV och personligt brev. Obs! Handlingarna bifogas i samma dokument i följande ordning:

1) CV 2) Personligt brev. (Tillåtna filformat är PDF, Word-dokument och Pages för Mac)

Sista ansökningsdag är den 12 juni 2022.

Vissa upplever tekniska problem med vår ansökningssida. Har du inte möjlighet att söka via det digitala formuläret? - Maila istället din ansökan till utbildningens projektledare Karin Vestlund via karin.vestlund@teateralliansen.se

 

I ditt CV ska följande framgå:  

  • Relevanta utbildningar
  • Hur många år du arbetat som professionell regissör inom scenkonstområdet
  • Var du arbetat och under vilken period
  • Internationell eller annan relevant erfarenhet

Personligt brev (max 2 sidor) där du ger en kort beskrivning av dig själv, samt svarar på följande frågor:

  • Varför du vill delta i programmet?
  • Vilka värdefulla erfarenheter tar du med dig in i utbildningsprocessen?
  • Vad önskar du utveckla framöver i ditt ledarskap?

 

Antagningsbesked

Besked om antagning skickas ut till samtliga sökande senast den 28 juni 2022.

 

Övriga villkor

Kursens upplägg bygger på att alla deltagare är aktiva och fysiskt närvarande under samtliga utbildningsträffar. Mindre hemuppgifter mellan sammankomsterna kan tillkomma. Blir du erbjuden en kursplats och tackar ja är anmälan bindande. Vid sen avanmälan eller uteblivande från kursen med andra skäl än sjukdom (sjukintyg krävs) debiteras du en avgift motsvarande 10% av kursens beräknade kostnadsvärde per deltagare, d.v.s. 4000 kr.

 

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Karin Vestlund, projektledare för utbildningen på TeaterAlliansen: karin.vestlund@teateralliansen.se , 073-400 58 07

 

Välkommen med din ansökan!

Ansök 11 maj – 12 juni 2022

 

Tack vare utökade medel för återstarten av scenkonsten kan TeaterAlliansen nu erbjuda kompetensutveckling till fler frilansande konstnärliga yrkesgrupper, däribland scenografer, kostymdesigners och regissörer.

Plats

Stockholm

Datum

4-5 september 2022
22-23 oktober 2022
20-21 november 2022
8 maj 2023

Sista ansökningsdag var 2022-06-12.