KAFKAS ARKIV 24/10

Kafkas_arkiv_1987_foto Soren Vilks

Tillsammans ser vi föreställningen Kafkas Arkiv, där skådespelarna med hjälp av avancerad teknik som Virtual Reality, realtidsanimationer och Motion Capture får samsas med tecknade avatarer i detta märkliga universum. Det är en humoristisk svart odyssé genom Frans Kafkas klassiska verk med byråkrati, berusande maktkamp och vansinnig kärlek, tjugofem meter ner i urberget i KTHs Experimentella Scen KTH R1, där Sveriges första kärnreaktor en gång låg. OM du sökt workshopen vid ett tidigare tillfälle som ställts in får du gärna ange detta i din ansökan.

Efter föreställningen får vi en föreläsning kring erfarenheter från forskningsprojekt, workshops och teaterföreställningar där motion capture och realtids-animation varit en central ingrediens. Avslutningsvis får alla som vill möjlighet att själv prova tekniken.

Mer information och trailer: https://kafkasarkiv.se/

Mer om Motion Capture:
Med motion capture (mocap) teknik kan föremål eller människor i rörelse användas för att animera digitala karaktärer eller objekt. Mocap-teknik är väl förankrad inom film- och dataspelsindustrin, där den ofta används för att skapa digitala karaktärer såsom Gollum i Sagan om ringen-filmerna. Under de senaste åren har mocap i likhet med annan 3D teknik såsom 3D scanning, VR och AR, genomgått en demokratiseringsprocess och blivit tillgänglig för enskild

Antal platser: 25

Plats

Stockholm, Reaktorhallen R1, KTH. Drottning Kristinas väg 51

Datum

Söndagen den 24 oktober

Tid

Upplägg:
15.30 samling
Föreställning 16.00-17.30
med efterföljande workshop (efter en liten paus)

Ansök senast

2021-09-30

Ansök

Om du inte är anställd på TeaterAlliansen, vänligen bifoga ditt CV till varje kursansökan.

Tillåtna filer är PDF, Word-dokument och Pages för Mac.