Genus, jämlikhet, gestaltning

med Pelle Hanaeus

Herrar i frack

Höstens feministiska upprop, bland andra #tystnadtagning inom scenkonsten, ställer krav på ökad medvetenhet om maktstrukturer. Vi behöver begrepp som kan hjälpa oss att diskutera frågor kring makt och genus inom vår bransch. Målet är att skapa ett tryggt rum  för gestaltningsarbetet och ökad medvetenhet om genus och frihet i både tanke och kropp.

Workshopens, som leds av Pelle Hanæus, riktar sig till dig som vill:

  • omsätta ditt intresse för genusfrågor och jämställdhet i kroppsligt gestaltningsarbete
  • utmana dina gestaltningsvanor i ett tryggt övningssammanhang, med fokus på genus
  • reflektera kring identitet och makt inom scenkonsten, med hjälp av grundläggande genusteori

Kursen varvar kroppsliga gestaltningsövningar på golvet, med genomgång av begrepp, omvärldsanalys och arbete med texter.

Pelles workshop skapade fruktbara och intressanta samtal i vår grupp om hur vi tänker på kön och identitet. Hans generösa sätt att vägleda oss skapade utrymme för reflektion. – Kristian Berg Jåtten, Den Nationale Scene, Bergen

Pelle Hanæus är skådespelare och regissör med 15 års erfarenhet av utbildning i ”genusmedveten gestaltning”, på teaterhögskolor och teatrar i Sverige och utomlands. Han har varit ordförande för Clowner utan Gränser, lett två magisterår i fysisk komik vid StDH och varit konstnärlig ledare för Regionteater Väst.

Praktiskt: Det är viktigt att du kan närvara alla dagar. Ta på dig mjuka kläder som medger fysiskt arbete på golvet. Ta med varm tröja, sockor och anteckningsmaterial. Alla deltagare serveras vegetarisk lunch.

Workshopen är ett samarbetet mellan TeaterAlliansen och Teater Sláva

Plats

Huddinge

Datum

17-19 januari 2018

Sista ansökningsdag var 2018-01-02.