Gaga och gruppimprovisation

med Emma Rozgoni

Vi dyker in i Gagans rörelsespråk för att utforska hur vi med hjälp av dess olika verktyg kan finna större bredd och frihet i det fysiska uttrycket i dansen. Vi kommer jobba individuellt såväl som i kommunikation med andra, genom olika gruppimprovisationer och 'scores'. Det blir ett tillfälle att genom kroppen och dansen undersöka, reflektera och uttrycka sig. Dagarna börjar med en timmes Gaga-klass och därefter fortsätter gruppen att arbeta med olika övningar och gruppimprovisationer.

Gaga härstammar från idén om rörelsens dynamiska, läkande och ständigt föränderliga kraft, utvecklad av israeliska Batsheva Dance Company’s konstnärliga ledare Ohad Naharin. Metoden ger oss möjlighet att utforska och upptäcka kroppens oändliga rörelsemöjligheter, utmana våra vanor och ovanor samtidigt som vi kommer i kontakt med våra sinnen och inre fantasier. Gaga öppnar upp för lyssnandet till kroppens egna förmågor.

"We connect to the sense of the endlessness of possibilities. We explore multi- dimensional movement, we enjoy the burning sensation in our muscles, we are ready to snap, we are aware of our explosive power, and sometimes we use it. We change our movement habits by finding new ones. We go beyond our familiar limits. We become calm and alert at once." - Ohad Naharin

Emma Rozgoni är uppvuxen i Sverige och är utbildad dansare vid Kunsthögskolan i Oslo. Efter många års utforskande i Gaga tekniken, med Ohad Naharin och Batsheva Dance Company, frilansande i Amsterdam och Israel, samt ett år vid Gaga Teacher Program, blev Emma certifierad lärare 2012. Hon har undervisat vid bland annat GöteborgsOperans Danskompani, Cullbergbaletten, Skånes Dansteater, Carte Blanche Dance Company, Teateralliansen, Dansalliansen, Iceland Academy of the Arts, Stockholms Konstnärliga Högskola (StDH), mfl.. Emma är också intiativtagare och medskapare till Improvisations festivalen i Ytterjärna 'Metamorphosis - Improvisation and Movement Research Festival.'

Plats

Stockholm

Datum

15-18 juni

Sista ansökningsdag var 2020-05-24.