GAGA och CLOWN

med Emma Rozgoni och David Carmel

En veckolång workshop i Gaga och clown för yrkesverksamma skådespelare och dansare där vi utforskar de gemensamma beröringspunkterna i letandet efter att uttrycka sig från sin autentiska kärna. Workshopen sker i samarbete mellan Teateralliansen och Dansalliansen.

GAGA
Det rörelsespråk som är Gaga kommer ur tron på den helande, dynamiska och alltid förändrande kraft  som finns i kroppens rörelse. Metoden utvecklades av Batsheva Dance Company´s konstnärliga  ledare och koreograf Ohad Naharin. Gagan erbjuder ett ramverk för att upptäcka och stärka sin kropp,  för att utmana sina invanda rörelsemönster och utforska de ändlösa möjligheterna genom att aktivera  sinnena och fantasin.

CLOWN
Clowntekniken som vi har som grund kommer från clown och -maskpedagogen Mario Gonzales och  har sitt ursprung i arbetet han gjorde med Teatre de Soleil och equole Lecoq i Paris. Det är ett noga  och tekniskt sätt att närma sig clown som bygger på ett regelverk med fem regler och en huvudprincip  vars syfte är att få tillgång till sin autentiska lust inför en publik. Det blir en sorts praktisk närvaro  träning som vilar på tron att jag räcker till precis som jag är just nu och att det inte är det jag hittar på  som är det fantastiska utan att jag är där framför en publik och låter hela mig bli synligt.

GAGA och CLOWN
Vi tror att Gaga- och clownträningen söker efter samma sak, en autentisk kärna där ett uttryck kan födas, men från två olika håll där Gaga söker ur ett flöde av rörelse medans clown söker ur ett stilla men energifyllt lyssnande. Lika mycket som Gagan kan ge clownarbetet i större flöde  och rörelsepalett kan clown ge Gagan i fokus och energi.

Emma Rozgoni  är uppvuxen i Sverige och utbildad dansare vid Konsthögskolan i Oslo, idag med sin bas i  Stockholm. Efter många års utforskande i Gaga tekniken, med Ohad Naharin och Batsheva Dance  Company, frilansande i Amsterdam och Israel, samt ett år vid Gaga Teacher Program, blev Emma  certifierad lärare 2012. Emma undervisar i dans och rörelse för professionella dansare och  skådespelare såväl som dans entusiaster med olika erfarenheter och bakgrunder samt leder kurser i  Sverige och internationellt för kompanier, utbildningar, festivaler och öppna workshops. Hon har  undervisat vid bland annat GöteborgsOperans Danskompani, Kungliga Baletten, Cullberg, Norrdans,  Skånes Dansteater, Iceland University of the Arts, Dans- och Teateralliansen, m fl.. Emma är också  initiativtagare och medskapare till Improvisations festivalen i Ytterjärna ‘Metamorphosis- Improvisation  and Movement Research Festival.’

David Carmel tog sin kandidatexamen i skådespeleri på Teaterhögskolan i Luleå där han även mötte  clowntekniken som är basen i hans arbete. Efter diverse kortare clownkurser så gick han 2006-07 på Teaterhögskolan i Stockholms (nuvarande SKH) vidareutbildning i Clown och mask med Per Sörberg.  Sedan dess har clown och mask varit det huvudsakliga fokuset i Davids arbeta som skådespelare,  regissör och pedagog och han har under årens lopp hållit clown kurser på Institutionsteatrar,  frigrupper och teaterutbildningar som till exempel Länsteatern Örebro, Lule Stassteater och  Boulevardteatern teaterskola. Sedan hösten 2012 är David även verksam som sjukhusclown främst  för vuxna inom demensvård och palliativ vård.

Plats

Ccap, Stockholm

Datum

22-25/8 (måndag-torsdag)

Sista ansökningsdag var 2022-08-11.