Fysisk teater och dans

med Anna Ståhl

Anna Ståhl repeterar Krilon på Stadsteatern Kulturhuset 2018.

Anna jobbar med tekniker tagna från nutida dans, improvisation och koreografi. Kursens syfte är att utveckla och fördjupa förmågan till gestaltning genom att förena fysikalitet, musikalitet och text.

Dagarna börjar med uppvärmning av kropp och röst för att sedan övergå i dans- och kontaktimprovisation under Annas ledning. Dansimprovisationen fokuserar på gruppdynamik och kollektivets följsamhet likväl som på musikalitet och rörelse i den enskilda kroppen. Kontaktimprovisationen handlar om kraft och rörelse – att ge och följa.

Genom övningarna bygger gruppen ett rörelse-material i form av scener och situationer som kompletteras med texter under kursens gång. Texterna kommer ur intervjuer Anna gjort med människor om deras liv. Vissa beskriver en vardag, andra stora, dramatiska händelser.

Arbetet sker både med och utan musik i syfte att stärka eller förhöja ett visst skeende.

Anna Ståhl är koreograf och regissör som arbetat inom alla genrer. Under 2019 är hon aktuell med showen LISA-kvinnan som är jag med Lisa Nilsson och Elvira Madigan som spelas på Parkteatern i Stockholm under juni.

 

Plats

Stockholm

Datum

30 september - 4 oktober 2019

Sista ansökningsdag var 2019-09-09.