Filmskådespeleri

med Peter Schildt

En två veckors handgriplig grundkurs i filmproduktionens teknik och filmskådespeleriets praktik - och myter. Kursen vänder sig till yrkesverksamma skådespelare, med liten eller ingen filmerfarenhet,

Kursen börjar med ett par dagars föreläsning, visning och diskussion om film, filmmediet och dess möjligheter och begränsningar. Därefter börjar de praktiska övningarna då deltagarna turas om med de uppgifter som krävs vid filmarbete; foto, ljud, scenografi, inspelningsledning och skådespeleri. Givet inspelningsmiljöerna får deltagarna i uppgift att snabbt skriva korta scener som därefter spelas in och sätts ihop till en löst sammanhållen historia. För ytterligare förståelse för filmmediet och det berättartekniska arbetet som redigeringen innebär kommer deltagarna också att vara med då Peter löpande redigerar det material som spelas in.
Film är ett grupparbete och därför är det viktigt att kunna delta alla kursdagar och tider som anges nedan.

Peter Schildt är regissör, manusförfattare och skådespelare som bl a gjort tv-serierna Glappet, Ebba och Didrik och långfilmerna Suxxess och Tusen gånger starkare.

Plats

Nacka

Datum

29 september - 14 oktober 2016

Sista ansökningsdag var 2016-09-11.