Feldenkrais

med Vesna Puric

Feldenkrais

Bild från kurs i Feldenkrais våren 2023.

Feldenkrais, V Puric

På ett respektfullt och generöst sätt kommer Vesna Puric leda kursdeltagarna i Feldenkrais-övningar och improvisationsrörelser. Under veckan kommer du ges redskap för att kunna förändra rörlighet, smidighet och självkänsla - "verktyg för att kunna åldras i stil".

Feldenkraismetoden utvecklades av Moshe Feldenkrais (1904-1984). Under kursveckan kommer du få verktyg för att inte alltid göra samma saker i invanda handlingsmönster och beteenden utan istället kunna se andra vägar och möjligheter.

Vesna Puric: utbildad Feldekrais- och rörelseinstruktör som praktiserar i bl.a. Belgien, England, Frankrike, Australien, Sverige och Chile. Hon har utvecklat en egen undervisningsmetod för scenkonsnärer som är en blandning av Feldenkrais-övningar och den kreativa praktiken genom improvisationsspel. Övningarna introducerar ett nytt sätt att uppleva kroppen och varje individ blir uppmärksammad utifrån sina behov.

"Ur ett skådespelarperspektiv har jag fått tillgång till min kropp, min blick och mina rörelsemönster på en helt ny nivå. Jag känner mig lugnare och mer fri i vilka gestaltningsval jag kan göra, och det känns också som att jag rent fysiskt kommer att hålla längre - både i en föreställning och i mitt yrkesliv på sikt."
Citat från tidigare kursdeltagare

Språk: svenska
Antal deltagare: 12-20

Kursen görs i samarbete med Dansalliansen dvs både skådespelare och dansare deltar.

Plats

Dansalliansens studio, Ryssviken, STOCKHOLM

Datum

18-21 mars

Sista ansökningsdag var 2024-02-18.