Dramatiskt skrivande för regissörer

med Felicia Ohly

Är du regissör och intresserad av att utveckla ditt dramatiska skrivande?

- Då är det här en kurs för dig!

Dramatiskt skrivande för regissörer består av tre undervisningstillfällen, varav det mellersta är handledning i mindre grupp. Fokus ligger på deltagarnas eget skrivande och att få ta del av metoder och verktyg för att själv kunna utveckla sitt dramatiskt skrivande som regissör. Kursen hålls av Felicia Ohly, som bland mycket annat undervisar på dramatikerlinjen på Teaterhögskolan i Malmö.

 

Kurstillfällen:

3 oktober, 9.30 – 15.30, Undervisning, diskussion, instruktion av uppgift.

Plats: TeaterAlliansens kurslokal i Stockholm/distans (Ange i kommentarsfältet vid ansökan vilket du föredrar. Obs! Tillfället kommer inte att ges som hybridkurs, utan plats (fysiskt/digitalt) beslutas utifrån majoriteten av de antagnas önskemål.)

 

14 november , 9.00 – 17.45, Läsa varandras texter och diskutera

Plats: TeaterAlliansens kurslokal i Stockholm

 

Utöver ditt eget skrivande behöver du mellan träffarna även avsätta tid för texthandledning i grupper om 3 deltagare, 3 h för varje grupp. Plats (fysiskt/digitalt) och tidpunkt beslutas av gruppen i samråd med kursledaren.

 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för deltagare, men vid sen avbokning eller uteblivet deltagande utgår en avgift på 1000 kr. När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

 

Antagning/Urval

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren ihop en deltagargrupp med reserver. Kursen ges i samarbete med Fackförbundet Scen & Film, därför kommer förbundets medlemmar att prioriteras i urvalet. Mail med information om antagning skickas till samtliga sökande senast den 19 september.

Antal platser: 9 deltagare

 

Om kursledaren 

Felicia Ohly är frilansande dramatiker och dramaturg. Hon har arbetat som dramaturg på Malmö Stadsteater och undervisar på Teaterhögskolan i Malmö. I höst går det att se hennes pjäs The Vivian Girls på Göteborgs Stadsteater, i regi av Linda Forsell, fritt efter Henry Darger.

 

 

Plats

Stockholm/distans

Datum

3 okt 9.30 – 15.30
14 nov 9.00 – 17.45
+ handledning (3 h)

Sista ansökningsdag var 2022-09-14.