Den uttrycksfulla skådespelarrösten

med Anita Heikkilä Einarsson

Möt röstcoach Anita Heikkilä Einarsson i en dags intensiv workshop om röstteknik, röstvård och hur skådespelare kan arbeta med text i bunden form.

Workshopen fokuserar på röst och tal samt framförandet av text. Undervisningen består dels av arbete med andning, stöd och artikulation, dels textarbete. Olika uppvärmningsövningar för rösten gås igenom och gruppen arbetar med text på flera sätt.

- ”Vi söker textens rytm och bågar - var vill tanken landa? Vi har en frågande inställning till vad ett särskilt ord betyder i sitt sammanhang. Vi letar efter textens tempoförändringar, vändpunkter och utforskar pausens betydelse. Vad är undertexten och vad vill jag förmedla med min framställning? Vad innebär allitteration och assonans?”

I samarbete med Teatercentrum Norra.

Anita Heikkilä Einarsson har tidigare varit verksam som skådespelare och lärare. Idag arbetar hon deltid som lektor i röst och ta vid Teaterhögskolan i Luleå samt som frilansande röstcoach.

Plats

Umeå

Datum

5 september 2018

Sista ansökningsdag var 2018-08-19.