Dans, rörelse, koreografi för skådespelare

med Lidia Wos

Arbetet som skådespelare innebär ständigt nya utmaningar. Att öka sin kropps- och rörelsemedvetenhet kan bidra till en starkare scennärvaro och fördjupat karaktärsarbete och texttolkning. Oavsett om föreställningsarbetet leds av en koreograf eller en mer traditionell teaterregissör krävs en ensemble som är bekväm med rörelse och har basala kunskaper om koreografi.

Workshopen, som leds av Lidia Wos, passar för skådespelare som vill stärka sin kroppsmedvetenhet och utveckla sitt fysiska uttryck på scenen. Övningarna utgår helt från deltagarnas egna fysiska förutsättningar oavsett tidigare erfarenheter av dans eller fysisk teater.

Dagarna inleds med uppvärmnings- och teknikövningar med inspiration från hur man arbetar i ett professionellt danskompani. Förutom att värma upp inför dagen är tanken är att deltagarna skall få inspiration till egna övningar som de kan ta med sig till det dagliga arbetet. Övrig tid ägnas åt övningar som handlar om hur man fysiskt kan förhålla sig till rummet, scenografi och rekvisita samt hur man kan arbeta med rörelser och olika kroppsuttryck i kombination med text för att skapa ett starkare sceniskt uttryck. Deltagarna får en inblick i hur man arbetar och tänker koreografiskt bland annat genom att  att prova på repertoararbete baserat på Lidias egna koreografier.

Lidia utlovar en inspirerande upplevelse fylld av lust, glädje och fantasi där målsättningen är att deltagarna skall få såväl inspiration till eget skapande som verktyg och metoder för att förstå och ta till sig koreografi.

Workshopen är ett samarbete mellan TeaterAlliansen och Teatercentrum Södra.

Lidia Wos är en frilansande dansare och koreograf med över 25 års professionell erfarenhet från olika danskompanier, teatrar och institutioner i bland annat Sverige, Polen, Tjeckien, Nederländerna och USA. Hon har arbetat med ett mycket stort antal olika koreografer, dansare, pedagoger och regissörer, med allt från klassisk balett och samtida dansteater till modern konceptuell dans och dramatisk teater. Sedan ett par år tillbaka undervisar Lidia regelbundet i dans och rörelse på Teaterhögskolan i Malmö.

Plats

Malmö

Datum

15-19 januari 2018

Sista ansökningsdag var 2018-01-01.