Bli inspirerad – bli klimatsmart

med Artister för Miljön!

TeaterAlliansen, kompetensutveckling, skådespelare

En extremtorr svensk sommar, översvämningar i Venedig, dödliga skyfall i Södra Frankrike och rekordstora skogsbränder i Kalifornien. Man kan få klimatångest för mindre!

Är det naturens hämnd vi ser, följder av en höjning av jordens medeltemperatur eller är det rena tillfälligheter? De allra flesta forskare hävdar att det handlar om klimatförändringar till följd av den industriella utvecklingen och de utsläpp den lett till.

Vill du genom ditt liv och dina val, både som privatperson och i yrkeslivet, vara med att begränsa skadan genom att leva hållbart? Kom och bli inspirerad och klimatsmart tillsammans med kollegor från de tre scenkonstallianserna!

Möt Pär Holmgren, tidigare meteorolog på SVT, under en eftermiddag. Pär och hans gäster från Artister för miljön, ger dig en grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning, en djupare förståelse för miljöutmaningarna och tips om hur du kan bidra till en hållbar miljö både privat och i ditt yrkesliv.

Föreläsningen, i bild och ton, ger dig en bild av dagens globala utmaningar och dess lösningar ur ett inspirerande, skrämmande och vetenskapligt perspektiv. Du får fördjupad förståelse för vad hållbarhet egentligen betyder och lättare att hänga med i miljödebatten. Du får konkreta verktyg för hur du i din vardag kan bidra till en hållbar miljö. Efter kaffepaus blir det workshop om hur du i din yrkesroll kan påverka miljöarbetet hos dina arbetsgivare.

Efter utbildningen kan du bli en del av organisationen Artister för miljön. Då stödjer du organisationens synsätt, arbetar på det sätt du kan med förändring och får inspiration.

Ett samarbete mellan Teater-, Musik- och Dansalliansen för att lyfta, inspirera och stärka frilansande scenkonstnärer.

Plats

Stockholm

Datum

Måndag 18 februari 2019

Sista ansökningsdag var 2019-02-10.