Språk, rörelse, musik

med Susanne Jaresand

Föreställning
Beauty/Schönheit/Skönhet. Stadsteatern/Kulturhuset

Du kommer i kursen arbeta med rörelsens och musikens betydelse inom teatern. Kursen syftar till ett musikaliskt språkligt tänkande och görande genom rörelse. Förmågan att agera musikaliskt utifrån nyckelorden: närvaro, struktur och flöde. Vad innebär det att agera musikaliskt? Vi kommer att utgå från begrepp som paus, crescendo, melodi, tonart, inre och yttre tempo med tyngdpunkt på rytmik.

Vad vet kroppen, vad kan kroppen uttrycka, vad kan kroppen inte uttrycka, syns tankar i det kroppsliga uttrycket, hur får en icke danstränad kropp få ett verktyg genom rörelse i sitt arbete som skådespelare, kan det kroppsliga och det språkliga skiljas åt och löpa parallellt, kan de assimileras till ett uttryck?

Du kommer genom träning och improvisation att arbeta med:

  • Avspänning
  • Kroppskännedom och det kroppsliga lyssnandet till den egna rörelsen, rummet och till den andre.
  • Synliggöra den egna fysiska dialekten
  • Kroppens artikulationsförmåga i ett vidgat uttrycksregister i delredovisningar
  • Synliggöra (hörliggöra…) egna metoder för det fysiska uttrycket integrerat med text- och röstarbete i det sceniska arbetet 

Susanne Jaresand är verksam som koreograf och professor i rytmik och rörelse. År 2014 tilldelades Susanne medel från Vetenskapsrådet för konstnärlig forskning med frågor om begreppet lyssnande i dans och i musik. Hon har gjort närmare femtio egna fria koreografier och engagerats för ett stort antal uppsättningar på bl.a. Kungliga Dramatiska Teatern, Drottningholms Slottsteater, Judiska Teatern, SVT, Norrrlandsoperan och Malmö Operan.

"Det jag upplever som är det berörande och meningsfulla är den naturliga rytmen och att följa en konstnärlig utveckling av varje individs egenart – i ett lyssnande tänkande och förhållningssätt." 

Förslag på litteratur: Skådespelarens musikalitet, Sven Bjerstedt

https://www.researchgate.net/publication/330500173_BeautySchonheitSkonhet_An_Artistic_Research_Project_in_Music_and_Dance

Antal platser: 12

Plats

TeaterAlliansens kurslokal, Gäddviken

Datum

15-19 juni (tis-lör)

Sista ansökningsdag var 2021-05-23.