Intimacy Acting and Directing on Stage – workshop

med Ita O'Brien

Genom ett samarbete mellan yrkesavdelningarna Sveriges Filmregissörer (SFR), Skådespelaravdelningen, Sveriges Scenkonstregissörer inom Teaterförbundet och TeaterAlliansen erbjuds scenkonstregissörer och skådespelare att delta i workshopen med Ita O'Brien.

Workshopen leds av Ita O’Brien. Hon arbetar som Intimacy Coordinator och Movement Director inom teater och film/tv sedan många år, bl a var hon anlitad vid inspelningen av Netflix-serien ”Sex Education”. Läs mer om Ita och hennes arbete på https://www.itaobrien.com/.

Workshopen
Det finns i Sverige idag ingen etablerad, gemensam praxis för inspelning av scener med intimitet, nakenhet och sex. Bristen på samsyn och tydlighet gagnar ingen av de yrkesgrupper som arbetar i film- och tv-branschen. På utländska film- och produktionsbolag blir det allt vanligare att engagera en Intimacy Coordinator som ”benar ut”, förbereder och på inspelningsplats arbetar tillsammans med regissören och övriga funktioner. Syftet är att inspelningen av scener som innehåller intimitet, nakenhet och sex ska ske på ett strukturerat och förutsägbart sätt. Det bidrar till en tryggare arbetsmiljö för alla inblandande och lämnar därmed mer utrymme för berättandet och gestaltningen av intima scener.

Under workshopen kommer deltagarna, under Itas ledning, att praktiskt utforska och arbeta med de riktlinjer, Intimacy on Set’ guidelines, och ”best practice” som Ita tagit fram i sitt mångåriga arbete med intimitet inom teater- och filmområdet.

Riktlinjerna används för att göra situationen enklare och mer förutsägbar när yrkesgrupperna arbetar tillsammans med intimitet, simulerade sexscener och nakenhet framför kameran. Workshopen innebär en möjlighet att tillsammans med en auktoritet inom området påbörja ett arbete med att ta fram bättre arbetssätt för svenska inspelningar av scener med intimt innehåll.

Workshop hålls på engelska och är kostnadsfri. Ingen nakenhet kommer att förekomma.

OBS! Såhär ansöker du. Du behöver komplettera din ansökan nedan med, ditt cv (på svenska) samt en kort beskrivning av sin erfarenhet av intimitet vid inspelningar eller på scenen och dina förväntningar på workshopen på engelska – max 1 A4-sida ALLT I SAMMA DOKUMENT.

Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer skådespelare och regissörer som är medlemmar i Teaterförbundet respektive anställda på TeaterAlliansen att prioriteras. Av de som inte väljs ut att delta i workshopen erbjuds ett begränsat antal observatörsplatser under delar av dagen.

Plats

Sundsvall

Datum

17 maj 2019

Sista ansökningsdag var 2019-05-02.