Att möta ung publik –utmaningar och möjligheter 

med Elin Callmer

Elin Callmer - att möta ung publik

Under två dagar kommer utmaningar och möjligheter undersökas i mötet med ung publik. Många upplever att det är allt vanligare att det finns förväntningar på att skådespelare ska kunna leda interaktiva moment med publiken i anslutning till föreställning, men hur gör man? Vilket förhållningssätt ska man ha? Vad gör man om någon stör, hotar, kränker eller förstör? Hur ska man hantera de vuxna lärarna i rummet? Hur får man en tyst grupp att börja prata och hur blir man själv bekväm med att stå framför publiken och leda ett samtal?

Arbetet i workshopen sker praktiskt och reflekterande. Elin kommer dela med sig av metoder och förhållningssätt men också utgå från gruppens erfarenheter och behov.

Elin Callmer är dramapedagog med stor erfarenhet av att handleda skådespelare i pedagogiskt för- och efterarbete. Elin jobbar just nu på Unga Dramaten men har tidigare haft uppdrag för bla Dalateatern, Unga Klara, Martin Mutter, Unga Roma, Folkteatern Gävleborg, Stadsteatern Vällingby och Husby m.fl.

Antal deltagare: 12-15 personer

Plats

Hornsgatan 103, Stockholm

Datum

22-23 januari 2023 (måndag-tisdag)

Sista ansökningsdag var 2023-12-18.