ACT – stresshantering online

med Daniel Ek

Daniel Ek ACT kompetensutveckling TeaterAlliansen

Daniel Ek

Under två dagar får du lära dig hantera stress, både inre och yttre, och få konkreta strategier att hantera saker som dyker upp i livet. De digitala föreläsningarna baserar sig på ACT (Acceptance and commitment training) som har stöd i vetenskaplig forskning för att motverka och förebygga stress och annan psykisk ohälsa. Under dagarna kommer upplevelsebaserade övningar blandas med teori och diskussioner.

Varför och när blir vi stressade och hur kan vi hantera svåra tankar och känslor? Metoden öppnar för en medveten närvaro och fokuserar på mänskliga relationer och kommunikation.

Kursen utgår från de sex grundprocesserna i ACT som är:

  • Att vara här och nu
  • Acceptans
  • Defusion - att kunna observera sitt tänkande och sina känslor
  • Observerande jaget - en stabil plats inom dig själv
  • Livsvärden -  det som är viktigast för dig i livet
  • Commited action - att ta steg mot det som är viktigt. I slutet på kursen kommer du få möjlighet att göra en plan och sätta mål och delmål i linje med dina livsvärden.

Efter kursens genomförande är målet att du ska ha:

Ännu bättre koll på vad som är viktigt för dig och på vad som stressar dig. Du ska ha fått nya verktyg och ny förståelse för hur du kan hantera motgångar.

Boktips! Självhjälpsboken ”Tid att leva” kan vara ett bra verktyg att ha under utbildningen. Den hanterar stress, utmattningssymptom, depressiva symptom, depressiva symptom och självmordstankar. Läs mer om boken på Akademibokhandeln.

Plats

Online

Datum

17-18 augusti

Sista ansökningsdag var 2020-08-12.