ACT- att hantera stress och främja hälsa

med Daniel Ek

Daniel Ek ACT kompetensutveckling TeaterAlliansen

Daniel Ek

 

Evidensbaserade strategier för ett hållbart liv. Stress är en del av livet och är oundvikligt. Beroende på hur vi bemöter den här stressen gör vi den lättare eller svårare. Acceptance & Commitment Training, ACT, är en form av Kognitiv beteendeterapi som har visat sig fungera förebyggande och behandlande för stress och även påvisats kunna öka livskvalitét och arbetsengagemang. I den här kursen jobbar vi med att få in goda rutiner och förhållningssätt i vardagen för att kunna bemöta stress och öka livskvalitet. Genom upplevelsebaserade övningar och kortare teoriavsnitt får du verktyg att hantera svåra känslor och tankar och att hitta tillbaka till din inre kompass - dina livsvärderingar.

Delar i programmet är bland annat:

  • mindfulnessträning
  • återhämtning - acceptansträning
  • följa dina livsvärden

Daniel Ek är legitimerad psykolog, yogalärare och författare.

Under de två dagarna kommer du få lära dig att hantera stress, både inre och yttre, och få konkreta strategier att hantera saker som dyker upp i livet. Kursen baserar sig på ACT (Acceptance and commitment training) som har gott stöd i vetenskaplig forskning för att motverka och förebygga stress och annan psykisk ohälsa.

Upplägg: Arbete sker i smågrupper, två och två och i helgrupp. Upplevelsebaserade övningar blandas med teori och diskussioner.

Kursen görs i samarbete med Dansalliansen d.v.s. både skådespelare och dansare antas.

Plats

TeaterAlliansens kurslokal, Hornsgatan 103

Datum

14-15 mars (torsdag-fredag)

Sista ansökningsdag var 2024-02-25.