TeaterAlliansen på Scenkonstbiennalen 2019

TeaterAlliansen, Scenkonstbiennalen, kompetensutveckling, skådespelare
TeaterAlliansen, scenkonstbiennalen, kompetensutveckling, skådespelare

Kompetensutveckling för skådespelare – nu och i framtiden

Vilken kompetensutveckling erbjuds skådespelare idag? Hur ser framtiden ut? Ställer ny teknik och nya former av berättande krav på en ny typ av kunskap? Vilka behov finns – vad efterfrågar skådespelarna och vad tycker arbetsgivarna behövs. Det är några av de frågor som kommer att lyftas under seminariet.

Seminariet börjar med en presentation av resultatet av en enkät, utformad av TeaterAlliansen och Rasmussen Analys, med frågor om kompetensutveckling för skådespelare riktad till arbetsgivare och skådespelare. Därefter följer ett samtal där även publiken får möjlighet att ställa frågor och delta i diskussionen.

Medverkande:Sofia Rasmussen, grundare och VD, Rasmussen Analys
Ulla Lidholm, vd/verksamhetsledare, TeaterAlliansen
Johanna Selander, konstnärlig ledare, Ögonblicksteatern
Petra Brylander, teaterchef, Uppsala Stadsteater
Tobias Aspelin, skådespelare
Moderator: Anna Carlson

Tid och plats
Onsdag 15 maj kl. 14.00-14.45, Quality Hotel i Sundsvall

Läs mer om Scenkonstbiennalen 2019

Directing and Acting for Intimate Scenes

Ita O’Brien berättar om sitt arbete som Intimacy Coordinator och Intimacy on set guide lines. Hur man med dessa guide lines skapar en trygg, ömsesidig och förutsägbar situation i scener med intimitet, nakenhet och sex på scenen. Seminariet hålls på engelska och  vänder sig till alla yrkesgrupper inom scenkonstområdet. Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: Ita O’Brien, Intimacy Coordinator and Movement Director

Arrangeras av: TeaterAllianen, Svenska Regissörsföreningen och Skådespelaravdelningen, Teaterförbundet/för scen och film.

Tid och plats
Torsdag 16 maj kl. 10.00-12.45, Quality Hotel i Sundsvall

Läs mer om Scenkonstbiennalen 2019

Intimacy on Stage Workshop with Ita O’Brien

Under denna praktiska workshop kommer Ita O’Brien, UK,  att arbeta med skådespelare och regissörer som är intresserade av att utforska de tydliga riktlinjer och ”best practice” som Ita tagit fram i sitt mångåriga arbete med intimitet inom teater- och filmområdet. Riktlinjerna används när yrkesgrupperna arbetar tillsammans med intimitet, simulerade sexscener och nakenhet på scenen. Workshop hålls på engelska. 

Ita O’Brien arbetar som Intimacy coordinater och ”movement director” inom teater och film/tv sedan många år senast vid inspelningen av Netflix-serien ”Sex Education” https://www.itaobrien.com/.

OBS! Ingen nakenhet kommer att förekomma i workshopen.

Sista datum att ansöka till workshopen är 14 april. De regissörer och skådespelare som ansöker till workshopen kommer att få komplettera sin ansökan med cv, en kort beskrivning av sin erfarenhet av intimitet på scenen, förväntningar på workshopen (på engelska) och ett foto. Om antalet sökande överstiger antalet platser kommer skådespelare och regissörer som är medlemmar i Teaterförbundet respektive anställda på TeaterAlliansen att prioriteras. Av de som inte väljs ut att delta i workshopen erbjuds ett begränsat antal observatörsplatser under

Ett samarbetet mellan TeaterAlliansen, Sveriges Regissörer och Skådespelaravdelning inom Teaterförbundet/för scen och film

Tid och plats
Fredag maj kl. 10.00-19.00, Sundsvalls teater.

Läs mer om Scenkonstbiennalen 2019