Vi hälsar 35 nyanställda välkomna!

Det var många kvalificerade skådespelare som under vårens anställningsomgång sökte anställning på TeaterAlliansen. En övervägande majoritet av dem uppfyllde de högt ställda grundkrav som gäller för anställning. Från och med den 1 augusti 2019 är 175 skådespelare anställda på TeaterAlliansen.

De nyanställda är:
Sara Bexell, David Book, Bengt Braskered, Måns Clausen, Tove Edfeldt, Jakob Eklund, Jesper Feldt, Malin From, Annika Hallin, Josefin Iziamo, Anders Jansson, Peter Jansson, Oldoz Javidi, Michael Jonsson, Björn Löfgren, Emma Mehonic, Maral Nasiri, Josefin Neldén, Daniel Nyström, Ramtin Parvaneh, David Fukamachi Regnfors, Eva Rexed, Jonatan Rodriguez, Alexander Salzberger, Maria Selander, Eric Stern, Emelie Strömberg, Maria Sundbom, Jörgen Thorsson, David Weiss, Eva Welinder, Cecilia Wernesten, Peter Viitanen, Per Öhagen och Nina Jemth Öhlund.