Online-föreläsning: Vad kan platsen göra med dig?

Hur kan vi skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i platsen och dess landskap och människor? Och hur kan publik och besökare bli deltagare eller medskapare i en sådan process? Vad innebär det för konstnärens arbete? Och vad innebär det för platsen?

Detta är några av de frågor som online-föreläsningen belyser.

Sara Erlingsdotter, regissör och lärare i scenkonst, delar sina erfarenheter med exempel från sina konstnärliga platsspecifika projekt, sina metoder och övningar samt delar inspirationskällor.

Föreläsningen innehåller också kortare gruppdiskussioner och reflektioner kring några av de frågor som tas upp.

Online-föreläsningen ingår i kursen Vad kan platsen göra med dig? och kan med fördel kombineras med efterföljande fysisk workshop i Stockholm. Anmälan till  Vad kan platsen göra med dig?. Sista anmälningsdag 31 augusti. Om du redan anmält dig till kursen, behöver inte separat anmälan göras till föreläsningen.

 

Sara Erlingsdotter arbetar som konstnärlig ledare och regissör inom teater och musikteater. Hon driver konstnärligt utvecklingsarbete och skapar seminarier och föreläsningar, samt publicerar skrifter och texter. Hennes arbete präglas av gränsöverskridande inriktning samt ett intresse att utveckla scenkonstens möte med publiken, och det mötet som process i samhällsutvecklingen. Senaste decennierna har hennes arbete fokuserar på platsspecifika och deltagarbaserade scenkonstnärliga projekt i det urbana och rurala landskapet, ett område där hon utvecklat unika metoder, skapat föreställningar och undervisat nationellt och internationellt vid en rad konstnärliga högskolor.

Sara Erlingsdotter har också varit lektor i scenkonst vid Stockholms Konstnärliga Högskola där hon utvecklat och drivit kurser på avancerad nivå med fokus på möte, delaktighet och plats och hur mötet mellan landskapsdesign och scenkonst kan skapa nya scenrum och mötesplatser. Hon har genomfört projekt både i Sverige och utomlands, bland annat i Brasilien och Portugal, ofta utanför det traditionella teaterrummet, t ex i parker, naturreservat eller utomhus i stadsmiljö där publiken får vara medskapare och rummet/naturen får ta plats i händelsen. Hon har också byggt upp scenkonstverksamheterna Mellby Scenkonst och Himlabacken på Österlen.

Website:www.saraerlingsdotter.com

 

Kursen ges i samarbete med DansAlliansen.

Ansökan öppnar den 1 juni. 

Vad kan platsen göra med dig?

Hur kan vi skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i platsen och dess landskap och människor? Och hur kan publik och besökare bli deltagare eller medskapare i en sådan process? Vad innebär det för konstnärens arbete? Och vad innebär det för platsen?

Detta är några av de frågor som den platsspecifika kursen Vad kan platsen göra med dig? undersöker och behandlar.

Kursen vänder sig till dig som är konstnär inom teater, opera, dans, cirkus, performance som regissör, scenograf, kostymdesigner, skådespelare eller dansare och som vill expandera ditt konstnärliga arbete till andra platser än det traditionella scenrummet.

 

Kursen är uppdelad i två moment: 

21 augusti: Online-föreläsning (Zoom). Introduktion till platsspecifik scenkonst. (Obs! Introduktionsföreläsningen är obligatorisk om du vill medverka i workshopen)

14-15 september: 2-dagar fysisk workshop med praktiska övningar sker på olika platser utomhus i närheten av Teater Alliansens lokaler i Gäddviken, Nacka.

Under kursen får du möjlighet att pröva metoder för att skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i en specifik plats i samverkan med landskapet och dess människor. Du får också möjlighet att undersöka och reflektera kring nya sätt att socialt engagera landskap och kultur i ett konstnärligt arbete och vilka kulturella möjligheter det kan ge.

Kursen leds av Sara Erlingsdotter, regissör och lärare i scenkonst, och innehåller workshops, reflektionssamtal och kortare föreläsningar. Genom platsspecifika workshops undersöker du tillsammans med de andra kursdeltagarna olika sätt att förstå och involvera en plats i det konstnärliga arbetet. Du undersöker också hur publiken och besökarna kan omvandlas till deltagare och medskapare.

Vill du bara delta i online-föreläsningen, eller är nyfiken på om detta är något för dig? Anmäl dig till online-föreläsningen som ger en introduktion till platsspecifik scenkonst.

 

Sara Erlingsdotter arbetar som konstnärlig ledare och regissör inom teater och musikteater. Hon driver konstnärligt utvecklingsarbete och skapar seminarier och föreläsningar, samt publicerar skrifter och texter. Hennes arbete präglas av gränsöverskridande inriktning samt ett intresse att utveckla scenkonstens möte med publiken, och det mötet som process i samhällsutvecklingen.  Senaste decennierna har hennes arbete fokuserar på platsspecifika och deltagarbaserade scenkonstnärliga projekt i det urbana och rurala landskapet, ett område där hon utvecklat unika metoder, skapat föreställningar och undervisat nationellt och internationellt vid en rad konstnärliga högskolor. Sara Erlingsdotter har också varit lektor i scenkonst vid Stockholms Konstnärliga Högskola där hon utvecklat och drivit kurser på avancerad nivå med fokus på möte, delaktighet och plats och hur mötet mellan landskapsdesign och scenkonst kan skapa nya scenrum och mötesplatser. Hon har genomfört projekt både i Sverige och utomlands, bland annat i Brasilien och Portugal, ofta utanför det traditionella teaterrummet, t ex i parker, naturreservat eller utomhus i stadsmiljö där publiken får vara medskapare och rummet/naturen får ta plats i händelsen. Hon har också byggt upp scenkonstverksamheterna Mellby Scenkonst och Himlabacken på Österlen. 

Website:www.saraerlingsdotter.com

 

Ansökan öppnar den 1 juni. 

Kursen ges i samarbete med DansAlliansen.

Virtual Stage

Är du redo för att lära dig att skapa scenkonst med hjälp av VR-teknik?

TeaterAlliansen erbjuder 1 kursplats till veckokursen Virtual Stage på Den Danske Scenekunstskolen där kursdeltagarna kommer att ta del av föreläsningar och tillsammans skapa av en virtuell teaterföreställning, där publik och skådespelare möter varandra i Virtual Reality.

I Virtual Reality är handlingen centrerad på åskådaren, och publikens blick och position styrs inte nödvändigtvis av skådespelarna. Hur berättar man en historia i en föreställning, där publiken bestämmer riktningen för sin blick? Hur påverkar det öppna perspektivet produktionen och berättandet? Hur säkerställer man att publiken får den fulla upplevelsen, när de har fri rörlighet i ett Sandbox-universum, och hur förändras skådespelarens roll?

I Virtual Stage kommer vi att producera en virtuell teaterproduktion, där publik och skådespelare möter varandra i Virtual Reality. Beslut måste fattas om publikens deltagande, berättelsens struktur och förhållandet mellan det fysiska och det virtuella universum. Workshopen avslutas med en arbetsdemonstration. Workshopen bygger på välkända och väl beprövade arbetsflöden. En programmerare kommer att finnas tillgänglig för att hjälpa till att slutföra iscensättningen. Under veckan kommer det att hållas föreläsningar om användningen av XR-teknologier inom scenkonsten och relationen mellan skådespelare och publik i det virtuella universumet.

Läs mer HÄR!

Språk: danska
TeaterAlliansen erbjuder 1 kursplats till en scenograf eller regissör inom scenkonst. TeaterAlliansen bekostar den antagna deltagarens kursplats. Övriga omkostnader står deltagaren själv för.

Ansök via TeaterAlliansen genom formuläret nedan.

Heldagsseminarie om regi och dramatik

Forum T: Samtal om regi, 3

Välkommen till en heldag med samtal om regi på Turteatern i Kärrtorp. 

Den 6 maj 2023 bjuder Turteatern och Teateralliansen med stöd från Centrum för dramatik in till ett seminarium med syfte att fördjupa samtalet om teaterregi. Både regissörer och icke-regissörer är välkomna att lyssna och delta!

Program: 

10-13 Block 1 – Individuella samtal med medverkande regissörer/dramatiker/dramaturger. 

13-14 Lunch 

14-17 Block 2 – Gemensamt samtal och frågor.  

17: Middag och bar/AW

Kaféet kommer vara öppet under hela dagen. Där finns det möjlighet att köpa lunch och/eller middag.

Regissörerna Gustav Englund, Marie Nikazm Bakken och Olof Runsten för ett samtal med inbjudna regissörer och dramaturger. Deltagare TBA. Seminariet kommer hållas på engelska. Med detta samtal vill vi fortsätta undersöka regissörens roll i den samtida teatern och skapa ett forum där regissörer själva talar om sina praktiker.

I del 3 tar samtalet utgångspunkt i regissörens arbete med dramaturgi, (från grekiska dramatourgia, ’författande av drama´). Ofta förstått som läran om hur ett skeende struktureras. Är att regissera i sig att arbeta med dramaturgi? Hur kan begreppen dramaturgi och regi relatera till varandra? Hur ser arbetet med dramaturgi ut i relation till text, hur ser det ut i relation till situationer och koncept? Hur ser arbetet mellan en regissör och en dramaturg ut?

Som regissörer och scenkonstnärer arbetar vi ofta med dramaturgi på flera nivåer; I samarbete med en dramatiker, när vi själva skriver text, när vi iscensätter en text, och vi utformar den sceniska situationen.

Biljetter kostar 110kr och inkluderar lättare fika under dagen. Köp biljett här.

Sketch Up fortsättningskurs

SketchUp Fortsättningskurs riktar sig till dig som gått baskursen eller på annat sätt tillägnat dig motsvarande kunskap och jobbar regelbundet i Sketch Up programmet med sina 3D modeller och är redo att ta nästa steg. Kursen fokuserar på att lära sig omvandla din model till tekniska ritningar för konstruktion, ljussättning och rendering.

Under kursen kommer deltagarna att arbeta med ett eget projekt som är färdigtritat i Sketch Up och ta det vidare till Lay Out (för tekniska ritningar) och V-Ray (en rendering-plugin till Sketch Up).

Förkunskaper
För dig som gått Sketch Up programmet eller på annat sätt tillägnat dig motsvarande kunskap, jobbar regelbundet i programmet och är redo att ta nästa steg.

Utrustning & kostnad
Till kurstillfället behöver du ta med egen laptop, datormus, samt installerad SketchUp programvara (finns en 30 dagars gratis trial).

Kursen är kostnadsfri för deltagare (Programvaran SketchUp ingår ej), men vid sen avbokning (3 veckodagar innan kursstart) eller uteblivet deltagande kan vi komma att ta ut en avgift. När du tackar ja till en kursplats förbinder du dig att delta vid samtliga kurstillfällen.

Antagning/Urval

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren.

Antal platser: 4-6

Om kursledaren Lisanne Fransen är produktionsdesigner, uppvuxen i Nederländerna och baserad i Stockholm. Utbildad vid Utrecht School of the Arts och Stockholms Konstnärliga Högskola. Hon har en bakgrund i utställningsdesign, men har på senare år främst arbetat med film, tv, reklam och musikvideo. Hon har även erfarenhet av att arbeta med scenografi för teater. Lisanne är aktuell med bland annat Snabba Cash (tv-serie, säsong 2, 2022) och Jag är Zlatan (2021) och den nya serien om Ronja Rövardotter som produceras för Viaplay med streamingpremiär under 2023.

Anlitad som gästlärare i 3D modellering vid Stockholms konstnärliga högskola för scenkonst- och filmstudenterna.

Scenkonst med digital teknik – när, var, hur och varför

Danscentrum Sverige och Kulturhuset Stadsteatern Digital Innovation välkomnar scenkonstnärer, producenter, presentatörer och andra kulturaktörer till seminariet Scenkonst med digital teknik – när, var, hur och varför.

Under två kunskapsspäckade dagar, e.m. 18 april, och en knapp heldag 19 april (inklusive nätverksmingel), möts experter och deltagare på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. I program nedan får du information om föreläsningarna.

Program

Anmälan

Med stöd av Teateralliansen, Dansalliansen, Manegen och Svensk Scenkonst.

Digital Leap är ett internationellt 2-årigt Erasmus+ projekt.

Ledarskap, konflikthantering och härskartekniker

Är du regissör eller scenograf/kostymdesigner med önskan om att utveckla ditt arbetsledarskap och kunskap om gruppdynamik, konflikthantering och härskartekniker som krävs i ditt dagliga arbete? Vill du ha verktyg för att kunna leda och stötta dina medarbetare för att prestera så bra som möjligt?

Nu erbjuder TeaterAlliansen en 2-dagarskurs tillsammans med en av utbildningsledarna från programmet Ledarskap för scenkonstregissörer och mångfalds- och inkluderingsexperten Karol Vieker där yrkesgrupperna tillsammans får utveckla sina verktyg och kunskaper för att stärkas i rollen som arbetsledare.

Sökande verksamma inom såväl film- som scenkonsbranschen välkomnas.

Utbildningsinsatsen är kostnadsfri för professionellt frilansande regissörer och scenografer. TeaterAlliansen bjuder på fika.

 

TeaterAlliansen genomförde under 2022/2023 två utbildningsprogram av det längre utbildningsprogrammet Ledarskap för scenkonstregissörer i samarbete med Scen & Film, Trygghetsrådet TRS och Svensk Scenkonst. En ny antagninsomgång till programmet kommer utlyses den 17 april 2023.

Mer information och ansökan till det längre utbidlningsprogrammet (endast scenkonstregissörer) hittar du HÄR

 

Kursledare: Barbara Gamper, leg. psykolog och partner/ledarskapskonsult för Leap AB

Gästföreläsning: Härskartekniker och microaggressioner

Osynliggörande. Påförande av skuld och skam. Komplimangmetoden. Microaggressioner. Vad har dessa med arbetslivet och en inkluderande arbetsmiljö att göra? I detta pass tittar vi på hur de vanligaste härskartekniker kan identifieras och – framför allt – motverkas.

Karol Vieker, Diversity, Equity and Inclusion Manager, HR Handelshögskolan i Stockholm

 

Din frilansekonomi

Kursen ges vid två separata kurstillfällen.

Kursen vänder sig både till dig som arbetar på tjänst och genom firma/bolag. Vi går framför allt igenom hur skiktgränserna i skattesystemet fungerar och vilka fällor som finns med rot- och ränteavdrag när man har oregelbundna inkomster. Vi pratar också om hur ”frilanspensionen” fungerar och vad man ska tänka på när man varvar tjänst och F-skatt.

Ur kursinnehållet:

• Avdrag – bra, mindre bra och ibland dåligt
• Jobbskatteavdrag/jobbskattebidrag
• Rot- och räntefällan
• Betala skatt kan vara bästa pensionsförsäkringen
• Varför är de orangea kuverten orange?
• Hur fungerar frilanspensionen?
• Tjänst eller F-skatt, eller båda, men varva klokt

 

Datum & tid:

23 mars – Stockholm, 10:00 – 15:00

eller

24 mars – Stockholm, 10:00 – 15:00

OBS! Ange i din ansökan vilken av datumen du söker till eller om du har möjlighet att gå vilken som av dagarna.

 

Kursledare:
Kursledare är Mats Möller, redovisningsbyrån Kulturekonomin med mångårig erfarenhet som frilansmusiker.

 

Kursen ges i samarbete med Musikalliansen.

Patinering

 

”Patinering är att ge plagget en själ”

 

Workshopen riktar sig till kostymdesigners och scenografer som vill få fördjupad kunskap i patinering av kostym för scenkonst och film. Under 2 ½ kursdagar får deltagarna arbeta praktiskt med olika tekniker och uppgifter i färgverkstad varvat med teoretiska block för att utveckla kommunikation och samarbete med färgare/patinerare på en scenkonsinstitution.

Efter genomförd workshop har deltagarna fått praktiska verktyg och teoretisk kunskap för att självständigt utföra enklare patineringsarbeten i färgateljé och i fält, samt språk och kommunikativa verktyg för att utveckla det konstnärliga samarbetet med färgare/patinerare i mötet med en färgverkstad.

 

Upplägg:

Workshopen består av 2 ½ dag där praktiska moment kommer att varvas med teoretiska block.

 

1) Teori/Materialkunskap:

– Vad gör en patinerare på en teater?

– Hur kommunicerar jag med färgeriet? Vilka möjligheter finns? Vilka krav kan man ställa? Vad finns att erbjuda?

– Hur samverkar patinerarens arbete med text, skådespelare, regissör och scenograf/kostymdesigner?

Under kursen kommer deltagarna även att få ta del av olika exempel på skisser och patinerade kostymer från Dramatens ateljéer.

 

2) Praktiska moment – färgning och patinering i färgverkstad:

  • Färgning
  • Toning
  • Måla på tyg
  • Spruta med blomspruta
  • Färga efter bild/konstverk/förlaga
  • Stoppning och lagning

Under workshopen kommer alla deltagare få prova att själva patinera varsin kostym efter förlaga.

 

Förkunskaper:
Kursen vänder sig till professionellt yrkesverksamma scenografer & kostymdesigners. Ingen särskild förkunskap av patinering krävs.

 

Material/Utrustning:

Förkläde och textilsax medtages. Övrigt material och utrustning ingår i kursen.

 

Antagning/Urval

Deltagarurval görs av TeaterAlliansen i samråd med kursledaren. Kursen är kostnadsfri för frilansande scenografer & kostymdesigners, men vid antagning och sen avanmälan kan TeaterAlliansen komma att ta ut en avgift.

 

Antal platser: 6

 

Om kursledaren

Lotta Rudman är utbildad textilformgivare på HdK i Göteborg har en lång karriär bakom sig som dekormålare, färgare och patinerare inom såväl film som teater bland annat vid Dramaten, Göteborgs stadsteater och Wermlandsoperan.

 

SketchUp Baskurs

SketchUp Baskurs riktar sig till nybörjare eller ni som vill få ett bättre arbetsflöde när ni ritar i programmet. Steg för steg går vi igenom programmets funktioner och verktyg som ni behöver känna till för att kunna skapa 3D-modeller från grunden.

Kursen består av 3 dagar. Den första dagen går vi genom programmets funktioner. Andra dagen börjar ni rita själva. Tredje dagen fördjupar vi oss i färg, textur, ljus och att skapa tekniska ritningar utifrån eran modeller.

Deltagarna väljer själv vad de vill rita i SketchUp under kursen. Det får gärna vara egna projekt och kan vara allt från en möbel till en byggnad (interiör eller exteriör) eller en dekor för en teaterpjäs. Om du inte har ett eget projekt kan du få ett exempel på ett projekt som du kan jobba med.

Efter kursen har ni grundkunskaper om hur ni kan rita era egna 3D modeller som ni kan använda när ni presenterar eran idéer (konceptuellt) eller när ni ska skicka ritningar till de som ska bygga det åt er (tekniskt).

Antal platser: 6

Om kursledaren Lisanne Fransen är produktionsdesigner, uppvuxen i Nederländerna och baserad i Stockholm. Utbildad vid Utrecht School of the Arts och Stockholms Konstnärliga Högskola. Hon har en bakgrund i utställningsdesign, men har på senare år främst arbetat med film, tv, reklam och musikvideo. Hon har även erfarenhet av att arbeta med scenografi för teater. Lisanne är aktuell med bland annat Snabba Cash (tv-serie, säsong 2, 2022) och Jag är Zlatan (2021) och den nya serien om Ronja Rövardotter som produceras för Viaplay med streamingpremiär under 2023.

Anlitad som gästlärare i 3D modellering vid Stockholms konstnärliga högskola för scenkonst- och filmstudenterna.

 

TeaterAlliansen i samarbete med Kulturakademin i Göteborg.

Ansök via Kulturakademin: https://www.kulturakademin.com/kurskatalog/sketchup-baskurs