TeaterAlliansen, anställda skådespelare

Anställningsomgång 2021 är avslutad

Den 1 november påbörjar 15 nya skådespelare sin anställning på TeaterAlliansen. Det innebär att vi har 180 anställda skådespelare, vilket är fler än någonsin tidigare. Läs mer här. 

Vår förhoppning är att kunna genomföra en ny anställningsomgång under 2023. Vi tar inte emot löpande ansökningar. Om du vill vara säker på att få information om nästa ansökningsomgång kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev längst ned på sidan.

Ansökningskriterier

För att vara behörig att ansöka om anställning måste du uppfylla två grundkrav, du ska: 

  • under de senaste tre åren ha arbetat som frilansande skådespelare och under den tiden haft anställning inom yrket minst tolv månader 
  • under de senaste femton åren haft minst fem års sammanlagd anställning som skådespelare vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet. 

Anställning erbjuds sökande i turordning baserat på sammanlagd kvalificerande anställningstid de senaste femton åren vid statligt stödda institutionsteatrar eller fria teatrar med verksamhets- eller projektbidrag via Kulturrådet, inga andra bedömningar görs. Läs mer om TeaterAlliansen. 

Fyll i uppgifterna nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.