Tillhör Unga TeaterAlliansen

Stina Gunnarsson

Stina Gunnarsson

Fotograf: Jonas Jörneberg

32 år, 163 cm

Kontakt

teateralliansen@teateralliansen.se
0738-25 27 81

Utbildning

Stockholms dramatiska högskola mimskådespelarutbildningen 2012-2015