Tillhör Unga TeaterAlliansen

Max Nilén

Max Nilén

25 år, 195 cm

Kontakt

teateralliansen@teateralliansen.se
0738-25 27 81

Utbildning

Teaterhögskolan i Malmö skådespelarutbildningen 2012-2015