Tillhör Unga TeaterAlliansen

Carlos Francisco Romero

Carlos Francisco Romero

Fotograf: Jonas Jörneberg

28 år, 180 cm

Kontakt

carlosromeroswe@gmail.com
0700-23 90 92

Utbildning

Stockholms dramatiska högskola skådespelarutbildningen 2012-2015