Styrelsen

TeaterAlliansens styrelse

Från vänster: Magnus Holm, Mika Romanus, Kristina Rennerstedt, Anna Carlson, Michael Brännvall, Helene Bergstedt.

TeaterAlliansens styrelse består utav representanter från ägarna, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet/för scen och film samt Trygghetsrådet TRS. Styrelsens ordförande är externt rekryterad.

Kristina Rennerstedt
Styrelsens ordförande, tidigare generaldirektör för Kulturrådet och kulturråd i Washington

Helene Bergstedt
Vd för Trygghetsrådet TRS

Mikael Brännvall
Vd/förbundsdirektör för Svensk Scenkonst fr. o. m. 1 april 2017

Anna Carlson
Skådespelare och ordförande i Teaterförbundet/för scen och film

Magnus Holm
Vd/teaterchef för Regionteatern Blekinge Kronoberg

Mika Romanus
Förbundsdirektör för Teaterförbundet/för scen och film